UNTIL 18 FEB – Storytelling


Storytelling
Lisa Blaauwbroek, Cedric ter Bals, Julie Kiryanova, Lotte van Lieshout
tekeningen, wandkleden, schilderijen

21 jan t/m 18 feb 2024

Het vertellen van verhalen is een oeroude menselijke behoefte die tot op heden bestaat.
In verhalen worden gebeurtenissen geordend en krijgen menselijke interacties betekenis, wordt geprobeerd het mysterie van het leven en de psychologische ontwikkeling van de mens te doorgronden. In de tentoonstelling tonen vier kunstenaars werk waarin het verhalende een belangrijke rol speelt.

Bij Lisa Blaauwbroek (1990) en Cedric ter Bals (1990) staan het dansen op de rand van de vulkaan en de kracht van aanrollende golven symbool voor het artistieke proces. In hun recente tekeningen duiken Japanse elementen op met de berg Fuji en de golf van Hokusai in het achterhoofd. Lisa Blaauwbroek’s kleine tekeningen van gestileerde bergen en golven zijn met grote precisie en verfijning uitgewerkt met oplichtende, soms hallucinerende kleuren. Cedric ter Bals maakte eerder het dagboek van zijn alter ego Oskar von Balz, een Duitse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog. Deze is nu getransformeerd naar Speedhorse Cedric, een Von Balz in Samoerai vorm die de wereld van de Japanse cultuur binnen galoppeert.    

Julia Kiryanova (1997 Kazakstan) maakt grote wandkleden waarin ze een heel eigen symboliek uitwerkt. In haar mythische landschappen treden naakte mensen en fabelwezens op, soms half dier, half mens die samenwerken of elkaar bestrijden. Lotte van Lieshout (1978) gaat in haar schilderijen uit van een heel persoonlijk perspectief dat je kunt opvatten als een kroniek van haar leven en kunstenaarschap. Veel schilderijen die ze nu toont ontstonden tijdens een verblijf deze zomer in het gastatelier van het Vincent Van Goghhuis waarin ze in haar werk verwijst naar de kunst van Van Gogh.

EN

Storytelling is an ancient human need that persists to this day. In stories, events are ordered and human interactions gain meaning, an attempt is made to understand the mystery of life and the psychological development of man. In the exhibition four artists show work in which the narrative plays an important role. For Lisa Blaauwbroek (1990) and Cedric ter Bals (1990), dancing on the edge of the volcano and the power of rolling waves symbolize the artistic process. In their recent drawings, Japanese elements appear with Mount Fuji and Hokusai’s Gulf in mind. Lisa Blaauwbroek’s small drawings of stylized mountains and waves are worked with great precision and refinement with luminous, sometimes hallucinatory colors. Cedric ter Bals previously made the diary of his alter ego Oskar von Balz, a German soldier from the First World War. This has now been transformed into Speedhorse Cedric, a Von Balz in Samurai form who gallops into the world of Japanese culture.
Julia Kiryanova (1997 Kazakhstan) makes large wall hangings in which she develops her own symbolism. In her mythical landscapes, naked people and mythical creatures appear, sometimes half animal, half human, working together or fighting each other. In her paintings, Lotte van Lieshout (1978) assumes a very personal perspective that can be interpreted as a chronicle of her life and artistry. Many of the paintings that she now shows were created during a stay this summer in the guest studio of the Vincent Van Gogh House, in which she refers to Van Gogh’s art in her work.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 175px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}