UNTIL 31 DEC – Positions afterlives

Positions: Afterlives

doorlopend programma 2023–2024

Positions is de programmalijn van Stroom waarbij Haagse kunstenaars en hun hedendaagse kunstpraktijken centraal staan. Met Positions: Afterlives introduceert Stroom een evenementenreeks waarbinnen kunstenaars de doorwerking van het Nederlandse en Haagse koloniale verleden verbeelden. Welke factoren, verhalen en systemen geven onze huidige leefomgeving en realiteit vorm en hoe werken deze erfenissen door in het heden? Oftewel, wat zijn de afterlives van het Haagse koloniale verleden?
Dit jaar markeert in Nederland 150 jaar dat er een einde kwam aan de slavernij. In 1873 brak men met de mensonterende reeks wetten die tot stand kwam in Den Haag. Wat zijn de hedendaagse effecten van 400 jaar koloniaal beleid op ons culturele archief, die de sporen van deze geschiedenis draagt? Het ‘culturele archief’ is een term bedacht door onderzoeker en schrijver Gloria Wekker, om de veelvormige cultuur te beschrijven van cultureel aanvaarde normen, gedrag en omgangsvormen zoals deze tot uiting komen in de media, politiek, het onderwijs en de populaire cultuur.
Positions: Afterlives verkent hoe kunstenaars in de hofstad gestalte geven aan de ervaringen en realiteiten die voortkomen uit de gewelddadige slavernijgeschiedenis. Hoe herinneren we collectieve trauma’s? Op welke wijze kan het stilstaan bij deze geschiedenis – via kunst – tegelijkertijd ruimte maken voor gezamenlijkheid?
Doorlopend programma
Het programma krijgt vorm in publieksevenementen, filmavonden en andere presentaties bij Stroom. Hiervoor worden kunstenaars uitgenodigd om via hun werk perspectieven en (her)vertellingen te presenteren, in een wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve geschiedenissen en speculaties op de toekomst.

EN

Positions is Stroom’s program line that focuses on artists from The Hague and their contemporary art practices. With Positions: Afterlives, Stroom introduces a series of events in which artists depict the impact of the Dutch and Hague colonial past. Which factors, stories and systems shape our current living environment and reality and how do these legacies continue in the present? In other words, what are the afterlives of The Hague’s colonial past?

This year marks 150 years since slavery ended in the Netherlands. In 1873, they broke with the degrading series of laws that were introduced in The Hague. What are the contemporary effects of 400 years of colonial policy on our cultural archive, which bears the traces of this history? The ‘cultural archive’ is a term coined by researcher and writer Gloria Wekker to describe the multifaceted culture of culturally accepted norms, behavior and manners as they are expressed in the media, politics, education and popular culture.

Positions: Afterlives explores how artists in the royal city give shape to the experiences and realities that arise from the violent history of slavery. How do we remember collective traumas? How can dwelling on this history – through art – at the same time make room for togetherness?

Ongoing program
The program takes shape in public events, film evenings and other presentations at Stroom. To this end, artists are invited to present perspectives and (re)tellings through their work, in an interaction between personal and collective histories and speculations on the future.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 175px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}